skip to Main Content
606 522 314 info@specialnizahradnictvi.cz
Jak Na Opylování Při Indoor Pěstování Zeleniny

Jak na opylování při indoor pěstování zeleniny

O opylování pravděpodobně všichni něco tušíme ještě ze základní školy. K tomuto ději dochází, když se samčí rostlinné buňky přenášejí na samičí orgány květu. V důsledku toho vzniká semeno – rostliny se množí takzvaně pohlavní cestou. A protože ani jeden z aspektů, který opylování napomáhá, není v uzavřené pěstební místnosti běžně k dispozici (případně zde je, ale k opylování neslouží), nabízí se otázka, jak ho vlastně zařídit.

Kdy je opylování potřeba a jak k němu dochází

Včely se v uzavřeném prostoru neumí orientovat.V přírodě dochází k opylování díky působení větru, vody a opylovačů – hmyzu a jiných živočichů. Právě hmyz a různí živočichové opylují v podmínkách střední Evropy až 80 % druhů rostlin. Protože v pěstebních místnostech se tyto elementy běžně nevyskytují, je třeba opylování napomoci a zvolit některý z jiných způsobů, jak může k tomuto ději dojít.

Základem pro to, abychom mohli i při indoor pěstování nechat opylovat rostliny, je pěstování více rostlin, které poskytnou samčí a samičí buňky pro tvorbu semen a s tím související úrodu. Jakmile se na samčích částech rostlin objeví pyl, stačí ho nějakým způsobem přenést na samičí části rostliny. Druhy, které mají na jedné rostlině samčí i samičí části, se nazývají jednodomé. Pokud pěstujeme dvoudomý druh, potřebujeme samčí a samičí rostliny. Mezi cizosprašné rostliny patří například okurky, bobulovité ovoce nebo melouny.

Ne všem rostlinám je však třeba při opylování pomáhat. Některé rostliny jsou totiž samosprašné, což znamená, že se opylují vlastním pylem. Jako příklad můžeme uvést třeba fazole, celer, cibuli, rajčata, papriky nebo hrách. Většinu rostlin ale tvoří rostliny cizosprašné – a těm je třeba při indoor pěstování pomáhat, protože jinak by k opylování vůbec nedošlo.

Tip: Většina samosprašných druhů produkuje více semen (a potenciálně tedy i vyšší úrodu), pokud u nich proběhne opylení pylem jiné rostliny.

Když se příroda nepostaráKomerční pěstitelé používají čmeláky.

Vývoj rostlinných druhů směřoval od samosprašnosti k cizosprašnosti. Zatímco samosprašné rostliny nevyžadují při opylování žádnou péči, rostlinám cizosprašným musí pěstitelé pomáhat buď pravidelným třesením, nebo přenášením pylu ze samičích rostlin na samčí, aby mohl vzniknout zárodek nových rostlin. K přenášení je nejvhodnější použít kousek vaty nebo malý štěteček. Nezapomínejte, že základem je vytvoření takových podmínek, ve kterých rostliny přejdou z vegetativní do generativní fáze, kdy dochází ke kvetení. K tomu vám nabízíme prostředky, jako je například odpovídající osvětlení. Pro zvýšení vlhkosti zase využijete ultrazvukový zvlhčovač a pro kontrolu prostředí některý z měřicích přístrojů.

Komerční pěstitelé, kteří produkují rostlinné komodity za pomoci indoor prostorů, v některých případech využívají pro opylení čmeláky. Ti jsou na rozdíl od včel schopni orientace i v uzavřeném prostoru. Navíc zůstávají aktivní i při poklesu teplot pod 15 °C, kdy včely přestávají létat.

0 komentářů k zobrazení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back To Top
×Zavřít vyhledávání
Vyhledat